1. Shko tek menuja
  2. Shko tek permbajtja
  3. Skip to Footer

Lista e fitueseve te fazes se pare ne programet e studimit te FIMIF

Bazuar ne vleresimin e kryer nga komisioni i vleresimit i ngritur prane FIMIF, lista paraprake e eshte si vijon:

Lista dhe dokumentacioni

Njoftime