Mbi pagesat e tarifave të shkollimit

Filluan pagesat e tarifave të shkollimit për ciklin e parë dhe ciklin e dytë te studimeve në FIMIF, viti akademik 2020-2021.

Bashkëlidhur tarifat përkatëse. Për sqarime mund të komunikoni me Administratorin dhe zyrën e Financës të FIMIF, nëpërmjet Microsoft Teams.

Tarifat e shkollimit FIMIF viti akademik 2020-2021 (informacion WEB)

 

Written by