Njoftim- Hapen aplikimet ne programet e studimit te ciklit te dyte per vitin akademik 2021-2022.

Njoftojme te gjithe aplikantet per master prane FIMIF se afatet e aplikimit si dhe dokumentacionin perkates i gjeni me poshte:

2021.10.08. Njoftim per aplikim per ciklit II

Written by