NJOFTIM

NJOFTIM

Studentet qe do mbrojne diplomat ne nivelin Master, ne sezonin e Dimrit, duhet te dorezojne prane Departamentit te Inxhinierse Fizike dy kopje te diplomes ne hard copy dhe nje version elektronik te saj (CD). Diploma duhet te jete e formatuar sipas modelit te percaktuar dhe duhet te jete e firmosur nga udheheqesi i diplomes dhe nga studenti. Afati final i dorezimit, dt. 05.03.2018.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *