Njoftim për zhvillimin e praktikave në Bashkinë Tiranë

Bashkia Tiranë është një institucion i hapur për të gjithë studentët, të cilët dëshirojnë të ndjekin praktikën, si veprimtari formuese që karakterizon programet e studimit ne Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, në Universitetin Politeknik të Tiranës.

Për te lehtësuar ndjekjen e praktikës për studentët pranë Bashkisë Tiranë, është krijuar gjithashtu një mundesi e re aplikimi individual online ne faqen zyrtare: www.tirana.al

Cdo sudent mund te aplikojë individualisht duke plotësuar disa të dhëna të nevojshme për administrimin e këtij procesi.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *