Aktivitete “Ditët e Informimit te Maturantit”,

Vendodhja Data Ora Fakultetet
Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Qemal Stafa” Tiranë 19-Feb-19 1400 – 1600 FIMIF + FIM + FGjM + FAU
1600 – 1800 FIE + FTI + FIN
20-Feb-19 1400 – 1600 FIE + FTI + FIN
1600 – 1800 FIMIF + FIM + FGjM + FAU
21-Feb-19 1400 – 1600 FIMIF + FIM + FGjM + FAU
1600 – 1800 FIE + FTI + FIN
22-Feb-19 1400 – 1600 FIE + FTI + FIN
1600 – 1800 FIMIF + FIM + FGjM + FAU
23-Feb-19 1400 – 1600 FIMIF + FIM + FGjM + FAU
1600 – 1800 FIE + FTI + FIN
26-Feb-19 1400 – 1600 FIE + FTI + FIN
1600 – 1800 FIMIF + FIM + FGjM + FAU
27-Feb-19 1400 – 1600 FIMIF + FIM + FGjM + FAU
1600 – 1800 FIE + FTI + FIN
28-Feb-19 1400 – 1600 FIE + FTI + FIN
1600 – 1800 FIMIF + FIM + FGjM + FAU
1-Mar-19 1400 – 1600 FIMIF + FIM + FGjM + FAU
1600 – 1800 FIE + FTI + FIN
2-Mar-19 1400 – 1600 FIE + FTI + FIN
1600 – 1800 FIMIF + FIM + FGjM + FAU

Me teper  klikoni :Kalendari i DIM+DIF-Informimi i Maturanteve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *