Mbrojtje Diplomash, Tetor 2019

Mbrojtjet e Diplomave dhe Provimi Perfundimtar per studentet e Inxhinierise Matematike, DIM, FIMIF, do te realizohen ne Datat 1 dhe 2 Tetor 2019