Grupet Kerkimore

Departamenti i Inxhinierisë Matematike e organizon veprimtarinë e tij në grupet shkencore të mëposhtme:

  1. Grupi i Analizës Matematike
  2. Grupi i Analizës Numerike
  3. Grupi i Algjebrës
  4. Grupi i Statistikës