Grupet Kerkimore

Departamenti i Inxhinierisë Matematike e organizon veprimtarinë e tij në grupet shkencore të mëposhtme:

  1. Grupi Kërkimor Algjebër-Gjeometri
  2. Grupi Analizë Matematike
  3. Grupi Probabilitet-Statistikë
  4. Grupi Analizë Numerike