Historiku

Departamenti i Inxhinierise Matematike eshte pjese perberese e Fakultetit te Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike , ndër fakultetet më të rinj të Universitetit Politeknik të Tiranë, që ne vitin 2017 kremtoi 10 vjetorin e tij. Përpjekjet për krijimin e këtij fakulteti datojnë më 04.10.2004.

Per me teper :            Historiku-Dim