Oraret e Provimeve

FTI

                    Orari-Provime-FTI-2017-2018-Sez-Dimer-Master-SHK-MP
                    Orari-Provime-FTI-2017-2018-Sez-Dimer-Bachelor

FIMIF

                    Fimif-BA_MSH_MP-Orari provimeve 2017-2018 Sem.I

FIN

                    FIN-Shkurt- 2018

FIE

ORARI I PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT E CIKLIT TE PARE:

      ORARI I PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT MASTER PROFESIONAL:

      ORARI I PROVIMEVE PER PROGRAMIN E STUDIMIT MASTER SHKENCOR:

      ORARI I PROVIMEVE PER SISTEMIN PESEVJECAR:

FIM

                    Orari_sem_I_provimet_2018_MP_MSC
                     Orari_sem_I_provimet_2018_bachelor
                     Orari_sem_I_MSH_2017_2018_TEX
                    Orari_sem_I_MSc_2017_2018_MEN
                    Orari_sem_I_MSc_2017_2018_MEK
                   Orari_sem_I_MSc_2017_2018_MAT
                    Orari_sem_I_MSc_2017_2018_EKO

FGJM