Rreth FIMIF

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike është një prej tetë njësive kryesore të Universitetit Politeknik të Tiranës.

 1. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)
 2. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)
 3. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
 4. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM)
 5. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)
 6. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)
 7. Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike (FIMIF)
  • Departamenti i Inxhinierisë Matematike
  • Departamenti i Inxhinierisë Fizike
  • Departamenti i Kimisë
  • Qendra e Gjuhëve të Huaja
 1. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)