Konferenca

Konferencat e zhvilluara ne FIMIF

  1. “Studime të avancuara në Inxhinierinë Matematike, Fizike dhe Kimike”, 28 tetor 2011;
  2. “New Technologies and Applications in Medicine / Teknologjitë e reja dhe aplikimet në mjekësi,” 7 nëntor 2014;
  3. “The 2nd International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017, ICEAS 2017 ;
    ( “Konferenca e Dytë Ndërkombëtare në Shkencat e Aplikuara dhe Inxhinierike 2017, më  16-17 nëntor 2017).
  4. “The 3rd International Conference on Applied Sciences and Engineering 2022, ICEAS 2022 ;
    ( “Konferenca e Tretë Ndërkombëtare në Shkencat e Aplikuara dhe Inxhinierike 2022, më  17-18 nëntor 2022).