Mbi pagesat e tarifave të shkollimit

Filluan pagesat e tarifave të shkollimit për ciklin e parë dhe ciklin e dytë te studimeve në FIMIF, viti akademik 2020-2021. Bashkëlidhur tarifat përkatëse. Për sqarime mund të komunikoni me Administratorin dhe zyrën e Financës të FIMIF, nëpërmjet Microsoft Teams. Lexo më tepër …