Staf E-mail

E-Mail Staff

Te gjithe anetaret e FIMIF jane te pajisur edhe me adresat perkatese E-mail (sipas standartit: e.mbiemer@fimif.edu.al)

Per te shkuar ne adresen perkatese klikoni:

https://login.microsoftonline.com/