Njoftim: 2 mijë euro grante për projekte sociale nga studentët në Shqipëri.

Me kënaqësi ju informojmë se B4Students, program i përgjegjësisë sociale nga Grupi BALFIN, ka rihapur thirrjet për mbështetje me grante deri në masën 2 mijë Euro për projekt-propozime sociale nga Klubet e Studentëve në Shqipëri.Kjo është thirrja e dytë e B4Students me afat aplikimi deri më datë 31 mars 2022 dhe ka si qëllim t’i krijojë mundësinë studentëve të ideojnë dhe zhvillojnë projekte sociale që përmbushin pasionin e tyre dhe krijojnë një impakt pozitiv në komunitet.

Inkurajohen studentët të cilët kanë një ide për një projekt, të informohen në detaje mbi kriteret e aplikimit dhe të bëhen pjesë duke plotësuar formularin në link.

Written by