Njoftim: Dominusoft zhvillon aktivitetin e rradhës në kuadër të Orientimit dhe Zhvillimit të Karrierës/Punësimit të Studentëve.


Në bashkëpunim me kompaninë Graphite, ditën e mërkurë, datë 18 tetor, ora 18:00, do të zhvillojmë Workshop-in:

Programim në gjuhën C# & Delphi me foles Blerta Zogu!

Në përfundim të këtij workshop-i, do të përzgjidhen (sipas specifikimeve të kompanisë) disa persona për ndjekje të një TRAJNIMI FALAS (në C# & Delphi) ku në fokus do të jetë PUNËSIMI i më të mirëve!

Ky takim mund të ndryshojë Karrierën tuaj!

Mos mungoni!

Për pjesëmarrje në këte takim, duhet të nisni një email konfirmimi (Emer/Mbiemer/ Numer Kontakti) në: info@dominusoft.al

Written by