Njoftim – Ftesë për takim me përfaqësues të Fondacionit Federal Gjerman per Mjedis (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU)

Ditën e martë, datë 16 janar 2024, ora 14.00 – 14.45, te salla nr. 210 e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, UPT, zhvillohet takim me përfaqësues të Fondacionit Federal Gjerman per Mjedis – DBU.

Ftohen studentë dhe staf nga UPT për të marrë pjesë në takim.

BDU ofron internshipe në institucionet publike (universitete, institute/qendra kërkimore), private dhe OJF Gjermane.

Link ku mund te gjeni programin e DBU:
https://www.dbu.de/en/promotion/moe-fellowship/albania/

Linku i aplikimit: https://cms.dbu.de/2602.html

Per aplikim nevojiten:

1. Nje projekt proposal me fokus çeshtje mjedisore (mund te jene aspekte juridike, mbrojtje, aplikime, industriale, inovacion etj, max. 3 A4);

2. Dy referenca;

3. Nje statement (statement of supervisor) per mbeshtetje dhe konfirmim te rendesise rreth temes se propozuar (1 A4, nga nje Profesor, Dr);

4. Liste notash dhe diplomat ne anglisht;

5. CV

Written by