Njoftim – Hapet thirrja për bursa në fushën e Teknologjisë

Në kuadër të bashkëpunimit të Universitetit Politeknik të Tiranës me Ambasadën Austriake hapet thirrja për bursa në fushën e teknologjisë nga Universiteti i Klagenfurt (Bursat e Teknologjisë Huawei dhe Bursat Teknologjike të Universitetit të Klagenfurt).

Universiteti i Klagenfurt (AAU) i përgjigjet nevojës për specialistë të kualifikuar duke trajnuar specialistë me kualifikim të lartë në fushën e TIK dhe jep bursa teknologjike:

· Bursat e Teknologjisë Huawei (Huawei Technologie Stipendien) dhe

· Bursat e Teknologjisë në Universitetin e Klagenfurt (University of Klagenfurt Technologie Stipendien).

Studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës që kanë një diplomë Bachelor dhe janë të interesuar për një nga programet e mëposhtme të masterit të TIK në gjuhën angleze në AAU:

• Master në Matematikë

• Master në Studime të Lojërave dhe Inxhinieri

• Master në Informatikë

• Master në Menaxhimin e Informacionit

• Master në Inteligjencën Artificiale dhe Siguri Kibernetike

• Master në Inxhinieri Informacioni dhe Komunikimi (ICE):

o Dega e Studimit Sisteme Autonome dhe Robotikë

o Dega e Rrjeteve të Studimit dhe Komunikimit

o Dega e Studimit Inxhinieri Biznesi

mund të aplikojnë për këtë bursë njëvjeçare.

VINI RE!!!!

Të mërkurën, 25 janar 2023 në orën 15:00, do të organizohet një event informativ online në anglisht me informacion të detajuar mbi programin e bursave dhe procesin e aplikimit në linkun: https://classroom.aau.at/b/tos-2ze-84h-ghk

Aplikimet mund të dorëzohen deri më 19 shkurt 2023.

Thirrja për aplikim dhe formulari online janë në dispozicion në anglisht këtu. (https://grants.at/en/?=MzQ2ODBfMzY1NDZfNQ )

Fillimi i bursës është planifikuar për semestrin dimëror 2023. AAU dëshiron të rrisë përqindjen e studentëve femra në shkencat teknike dhe për këtë arsye fton në mënyrë specifike studentet e kualifikuara që të aplikojnë për një bursë teknike. Në faqen e internetit do të gjeni një tekst informativ në gjermanisht (deutscher)dhe anglisht (englischer) me të gjitha informacionet përkatëse.

Written by