NJOFTIM – Hapet thirrja për mobilitete (bursa) stafi të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1, të Programit Erasmus + në AGH University of Science and Technology, Poloni

Në kuadër të marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, në AGH University of Science and Technology. Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i aplikimit është 3 mars 2023, ora 12.00.

Written by