Njoftim – Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh dhe stafi të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus+, në University of Zagreb, Kroaci

download-_5_ (1)

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, në University of Zagreb.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 8 nëntor 2023, ora 12.00.

Written by