Njoftim: Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus+, në Polytech Orléans, Francë

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, hapet thirrja për aplikime për mobilitet për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në Polytech Orléans, Francë.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Polytech Orleans course offer

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 30 maj 2024.

Written by