Njoftim – Hapet Thirrja për mobilitete studentësh dhe stafi të UPT, në Universitetin e Poitiers, France

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentë dhe staf akademik të Universitetit Politeknik të Tiranës, në Universitetin e Poitiers, në Ecole Nationale Supérieure D’ingénieurs De Poitiers (ENSIP), Francë.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni më poshtë .Thirrje per aplikim UPT- Poitiers, France-converted

Written by