NJOFTIM – Hapet thirrja për mobilitete(bursa) stafi të UPT-së,në kuadër të Marrëveshjes KA1 ,të Programit Erasmus +Istanbul Technical University, Turqi

Njoftim – Hapet thirrja për mobilitete(bursa) stafi të UPT-së,në kuadër të Marrëveshjes KA1 ,të Programit Erasmus +Istanbul Technical University, Turqi.

nformacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Written by