Njoftim: Hapet thirrja për Programet në EPO/EUIPO


Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit të Universitetit Politeknik të Tiranës me Zyrën Europiane të Patentave dhe të përvojës së shkëlqyer të studentëve të Universitetit Politeknik të Tiranës në programet e internshipit që ofron Zyra Europiane e Patentave, njoftojmë se është hapur thirrja për aplikim në këto programe. Të gjithë të interesuarit duhet të kontaktojnë me zyrën e karrierës në rektorat zyraekarrieres@upt.al apo në zyrat e karrierës në fakultete për të marrë informacion. Gjithashtu për më tepër detaje klikoni këtu.

Vini re !!!

Lista e aplikantëve që do të aplikojnë në këto programe dërgohet nga zyra e karrierës në rektorat, pra është e pamundur të aplikoni individualisht, pa qenë pjesë e listës.

Written by