Njoftim: Miratimi i datave dhe komisioneve te mbrojtjes se diplomave, cikli I dhe cikli II i studimeve, sezoni i dimrit viti akademik 2023-2024!

Konsultimet ne lidhje me provimin e diplomes do te organizohen date 27.02.2024 ora 8:00 ne ambientet e fakultetit.

Written by