Njoftim ne kuader te projektit: Twinning Project AL 17 IPA FI 01 20 “Strengthening the Protection and the Enforcement of Intellectual Property Rights”

Ne kuader te projektit: Twinning Project AL 17 IPA FI 01 20 “Strengthening the Protection and the Enforcement of Intellectual Property Rights”, do te organizohet nje seminar per Pronesine Intelektuale adresuar Universitetit Politeknik te Tiranes.
Seminari do te zhvillohet online, me date 17 Maj 2021, ne oren 10:00 – 12:30.

Linku i aktivitetit eshte:
https://centreofinternationalandeuropeaneconomiclaw-izf.my.webex.com/centreofinternationalandeuropeaneconomiclaw-izf.my/j.php?MTID=ma4b9a864c1c244979e196e96ece55e56

Written by