NJOFTIM PËR PYETËSORIN STUDENTOR

Njoftohen të gjithë studentët se Universiteti Politeknik i Tiranës organizon Pyetësorin Studentor për cilësinë e mësimdhënies në çdo program studimi. Afatin për plotësimit e pyetësorit si dhe udhëzimet përkatëse i gjeni më poshtë:
Njoftim per Studentët

Written by