Njoftim – Shtyhet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh dhe stafi të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus+, në Riga Technical University, Letoni


Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, shtyhet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, në Riga Technical University – RTU.

Afati i fundit për aplikim: Datë 16 tetor, ora 10.00.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Written by