Njoftim – Shtyhet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus+, në Saxion University of Applied Sciences, Holandë

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, shtyhet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, në Saxion University of Applied Sciences.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni këtu.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 16 tetor 2023, ora 14.00.

Written by