Njoftim – Thirrje për aplikim për Programin Global UGrad 2024-2025


Ambasada e SHBA në Shqipëri ka hapur thirrjen për aplikim për Programin Global UGrad 2024-2025.

PROGRAMI i Shkëmbimit Global Undergraduate (Global UGRAD) Global UGRAD – U.S. Embassy in Albania (usembassy.gov) ofron bursë për një semestër studime akademike në një kolegj ose universitet amerikan, por që nuk përfundon me diplomim.

Global UGRAD është një program i Byrosë së Çështjeve Arsimore dhe Kulturore të Departamentit të Shtetit të SHBA, i cili u jep mundësi studentëve për të studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Aplikantët e përzgjedhur do të kenë një mundësi të ekspozohen në shoqërinë, kulturën dhe institucionet akademike të SHBA, si dhe të rrisin aftësitë e tyre profesionale.

KRITERET E APLIKIMIT

Progami Global UGRAD është i hapur për këdo që:

· Është qytetar shqiptar, mbi 18 vjeç dhe studion në Shqipëri

· Është regjistruar si student me kohë të plotë në progame studimi Bachelor të akredituara dhe ka përfunduar të paktën një semestër.

· Është student në vitin e parë I Bachelor, ose ka edhe një vit akademik për të përfunduar studimet Bachelor në universitetin e tij në Shqipëri pas kthimit nga programi Global UGRAD.

· Shfaq potencial për aftësi lidershipi nëpërmjet arritjeve akademike, punës në komunitet dhe aktiviteteve jashtëshkollore.

· Ka aftësi të mira në të folur dhe në shkrim në gjuhën angleze (Për disa finalistë mund të ofrohet edhe një kurs gjuhe).

· Plotëson kriteret e përfitimit të vizës së shkëmbimit J-1 dhe ruajtjes së statusit të saj sipas kërkesave të programit.

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë ONLINE 2024 Global UGRAD online application!

AFATI I APLIKIMIT: 15 dhjetor, 2023

Do të vlerësonim bashkepunimin tuaj për shpërndarjen e këtij informacioni ndër studentët e Universitetit të Politeknik të Tiranës.

Të martën, më 14 nëntor @15:00, për të gjithë të interesuarit, Ambasada do të organizojë një séance informative në Këndin Amerikan, pranë Bibliotekës Kombëtare në Tiranë.

PROGRAMI i Shkëmbimit Global Undergraduate (Global UGRAD) Global UGRAD – U.S. Embassy in Albania (usembassy.gov) ofron bursë për një semestër studime akademike në një kolegj ose universitet amerikan, por që nuk përfundon me diplomim. Global UGRAD është një program i Byrosë së Çështjeve Arsimore dhe Kulturore të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara i cili u jep mundësi studentëve për të për të studiuar në Shtetet e Bashkuara. Aplikantët e përzgjedhur do të kenë një mundësi të ekspozohen në shoqërinë, kulturën dhe institucionet akademike të SHBA të rrisin aftësitë e tyre profesionale.

Written by