Studentët E-mail

E-Mail Sudentë

Të gjithë studentët e FIMIF janë të pajisur edhe me adresat përkatëse E-mail (sipas standartit: emër.mbiemer@fimif.edu.al)

Për të shkuar në adresën përkatëse klikoni:

https://login.microsoftonline.com/