NJOFTIM – Hapet thirrja për mobilitete (bursa) stafi të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1, të Programit Erasmus+ në Ondokuz Mayıs University (OMÜ), Turqi

Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus+, është hapur thirrja për aplikime për bursa, për stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, në Ondokuz Mayıs University. Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni këtu. Afati i Lexo më tepër …