Sesioni i Provimeve

-21.09.2020 deri 25.09.2020 : Java e pamundesuar e Sesionit te Dimrit; -28.09.2020 deri 18.10.2020: Sesioni i Veres per vitet e ndermjetme; 18.10.2020 deri 31.10.2020: Sesioni i Vjeshtes Për më shumë detaje klikoni mbi menunë Lajmërime.