Mbi pagesat e tarifave të shkollimit

Filluan pagesat e tarifave të shkollimit për ciklin e parë dhe ciklin e dytë te studimeve në FIMIF, viti akademik 2020-2021. Bashkëlidhur tarifat përkatëse. Për sqarime mund të komunikoni me Administratorin dhe zyrën e Financës të FIMIF, nëpërmjet Microsoft Teams. Lexo më tepër …

Sesioni i Provimeve

-21.09.2020 deri 25.09.2020 : Java e pamundesuar e Sesionit te Dimrit; -28.09.2020 deri 18.10.2020: Sesioni i Veres per vitet e ndermjetme; 18.10.2020 deri 31.10.2020: Sesioni i Vjeshtes Për më shumë detaje klikoni mbi menunë Lajmërime.