Dep. Inxh. Matematike

Departamenti i Inxhinierise Matematike eshte pjese perberese e Fakultetit te inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike.

Me shume mbi historikun dhe veprimtarine e DIM mund te lundroni ne Web Site-in e tij me linkun e mëposhtëm:

Departamenti i Inxhinierise Matematike