Dep. Inxh. Fizike

Departamenti i Inxhinierise Fizike eshte pjese perberese e Fakultetit te inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike.

Me shume mbi historikun dhe veprimtarine e DIF mund te lundroni ne Web Site-in e tij:

Departamenti i Inxhinierise Fizike