Dep. i Kimisë

Departamenti i Kimisë eshte pjese perberese e Fakultetit te inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike.

Me shume mbi historikun dhe veprimtarine e DK mund te lundroni ne Web Site-in e tij:

Departamenti i Kimise