Stafi DK

  • Prof.Asoc. Edlira BARAJ- Përgjegjëse e Departamentit
  • Prof.Asoc. Raimonda LILO
  • Prof.Asoc. Enkela Noçka
  • Prof. Asoc. Bujar DIda
  • Prof. Asoc. Ilva GJIKAj
  • Dr. Edlira TAKO
  • Dr. Valbona HOXHA
  • Dr. Albana JANO
  • Dr. Dafina KARAJ